Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МАЛЫХ РЕК УКРАИНЫ

Полный текст:

Аннотация

Выполнен анализ регуляторных актов и механизмов стимулирования развития малой гидроэнергетики на территории Украины. Рассмотрены требования основных отечественных и международных природоохранных документов, регламентирующих бережное отношение к окружающей среде при сооружении и эксплуатации малых гидроэлектростанций.

Об авторах

П. Ф. Васько
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
Россия


А. В. Мороз
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
Россия


Список литературы

1. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. К.: Урожай, 1987.

2. Яцик А.В., Бишовець Л.Б., Богатов Є.О. та ін. Малі річки України: Довідник / За ред. А.В. Яцика. К.: Урожай, 1991.

3. Гідрографічна мережа (електронний ресурс). http://www.franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/fourma n/Praktykus/Geo-Atlas%20all.htm.

4. Васько П.Ф., Вихорев Ю.А., Озорин Д.Ф. Современное состояние, потенциал и перспективы развития малой гидроэнергетики Украины // Альтернативная энергетика и экология - ISJAEE. 2011. № 8. С. 107-114.

5. Мороз А.В. Етапи становлення та сучасний стан малої гідроенергетики України // Відновлювана енергетика. 2013. № 4. С. 59-63.

6. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року / Кабінет Міністрів України. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-р.

7. Ландау Ю.А. Проблемы перспективного освоения гидроэнергетических ресурсов верхнего Днестра // Гидроэнергетика Украины. 2009. № 3. С. 42-46.

8. Закон України Про електроенергетику: за станом на 24 жовт. 2013 р. / Верховна Рада України. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс %20україни.

9. Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за допомогою «зеленого» тарифу (електронний ресурс) / Консультативна програма IFC в Європі та Центральній Азії // Int. Finance Corporation (Міжнародна фінансова корпорація). К., 2012. http://www.ifc.org/ wps/wcm/connect/a8094c004f047e0cb9f0fb3eac88a2f8/GT _Guide_19032013_UKR.pdf?MOD=AJPERES.

10. Реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (електронний ресурс) // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. http://www.nerc.gov. ua/?id=5701.

11. Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2015 року. Ужгород, 2006.

12. Проведення реформ у Закарпатській (електронний ресурс). http : //www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/ 8424.htm?lightWords=12.%09Розвиток%20та%20реформу вання%20електроенергетичної%20галузі%20 області.

13. Регіональна програма розвитку малої гідроенергетики Чернівецької області на 2011-2015 роки.

14. Комплексна програма енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької області на 20112015 роки.

15. Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року (електронний ресурс). Івано-Франківськ.: 2007. http://www.if.gov.ua/files/ifstrategy2015.pdf.

16. Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року (електронний ресурс). Івано-Франківськ.: 2011. http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_ 06/161-6.pdf.

17. Програма енергоефективності області на 20102014 роки (електронний ресурс). Івано-Франківськ, 2010. http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/ Programi/1182-42.pdf.

18. Інвестиційний проект «Комплексне спорудження гідроелектростанцій і об’ єктів протипаводкового захисту в Івано-Франківської області» (короткий опис) (електронний ресурс). http://innovator.agm.in.ua/energysave. html.

19. Прощавайте, гірські ріки! http://ratusha.lviv.ua/ index.php?dn=news&to=art&id=1594.

20. Василюк О. ГЕС-тур по сплюндрованих Карпатах (Електронний ресурс) / Українська правда життя. 2012. http://life.pravda.com.ua/society/2012/08/ 27/110930/ view_print/.

21. Вчора Україна встала на захист Карпат від труб. http://versii.cv.ua/ekologia/vchora-ukrayina-vstala-na-zahist -karpat-vid-trub/16446.html.

22. Стосовно неприпустимості розбудови в Карпатському регіоні мережі малих ГЕС / Національний екологічний центр України. http://necu.org.ua/petition/ karpaty-petytsiya-2012/.

23. Івано-Франківська область призупинила будівництво всіх малих ГЕС. http://pryroda.in.ua/ miniges/ ivano-frankivska-oblast-pryzupynyla-budivny-tstvo-vsih-malyh-hes/.

24. Будівництво об’єктів малої гідроенергетики на Прикарпатті можливе лише за умов дотримання певних вимог // Івано-Франківська обласна державна адміністрація. http://www.if.gov.ua/.

25. Будівництво 360 ГЕС на Закарпатті скасовано судом. http://pryroda.in.ua/miniges/budivnytstvo-360-hes-na-zakarpatti-skasovano-sudom/.

26. Матеріали Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України до засідання круглого столу на тему: «Проблеми будівництва малих ГЕС у гірській місцевості» від 21 травня 2012 року. К.: 2012. http://lib.exdat.com/ docs/110/index-158214-1.html.

27. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд / К.: Держбуд України, 2004.

28. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат : за станом на 26 січ. 2007 р. / Кабінет міністрів України // Офіційний вісник України. 2007. № 3. С. 27.

29. Протокол до Рамкової конвенції про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття : за станом на 02 жовт. 2009 р. / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. 2009. № 73. С. 9.

30. Бернська конвенція : за станом на 18 жовт. 2007 р. / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. 2007. № 75. С. 173.

31. Європейська ландшафтна конвенція: за станом на 27 вер. 2006 р. / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. 2006. № 37. С. 133.

32. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» : за станом на 13 черв. 2012 р. / Верховна Рада України. http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/про%20охорону%20навколишнього%20природного %20середовища.

33. Водний кодекс України: за станом на 19 січ. 2012 р. / Верховна Рада України. http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/водний%20кодекс%20україни.

34. Земельний кодекс України: за станом на 05 вер. 2012 р. / Верховна Рада України. http://zakon3.rada. gov. ua/laws/ show/земельний%20кодекс%20україни.

35. Лісовий кодекс України: за станом на 08 квіт. 2012 р. / Верховна Рада України. http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3852-12.

36. Критерії і Принципи вибору місць для будівництва МГЕС на гірських річках Карпат. http://www.eko sphera.org/Dokumenti/dokumenty. html.

37. Валяева У.Г. Карта гидроресурсов Украины // Вестник метеорологии и гидрологии. 1936. № 7.

38. Григорьев С.В. Потенциальные энергоресурсы малых рек СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1946.

39. Медведев С. Р. Строительство гидравлических электростанций на малых реках и энергоснабжение сельского потребителей. К., 1946.

40. Проскура Г.Ф., Дидковский Н.Н. Использование водных ресурсов в условиях УССР. К.: Изд-во АН УССР, 1948.

41. Гинько С. С. Водноэнергетические богатства СССР и их изучение и использование. Л.: Гидрометео-издат, 1955.

42. Атлас экономически целесообразного и технически обоснованного гидроэнергетического потенциала рек Карпатского региона. К.: НАН Украины, 2006.


Для цитирования:


Васько П.Ф., Мороз А.В. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МАЛЫХ РЕК УКРАИНЫ. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2014;(15):82-92.

For citation:


Vasko P.F., Moroz A.V. LEGISLATIVE INCENTIVES AND ENVIRONMENTAL LIMITS OF HYDROPOWER RESOURCES OF SMALL RIVERS IN UKRAINE. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2014;(15):82-92. (In Russ.)

Просмотров: 170


ISSN 1608-8298 (Print)